zo spreekt het uit mezelf spreekt het uit de ander in mij

i.
een kenschets van klare constellaties in de nacht
over grasland en de voorvaderen van de maker

hij weet wat te doen wanneer de russen komen en hij is bang bang van de dwang van de man met de hamerslag hij vlucht vlucht dat het fout wordt &zij zij weet wat te doen als de mannen komen en gaan en zij is bang bang van de klap en van de fles zij vlucht vlucht dat het impulsief wordt &hij hij wentelt zich in de westerse waarden en waant zich de wereld mein Herr &zij zij wentelt zich in de warme zwarte wieg van de wereld dat het koloniaal wordt Madame &hij hij dat zijn wangedrag hem van alle waarde berooft &ik ik waan me in de wereld en stem braaf pro-EU ik dat het zielig wordt die vlucht vlucht naar een heilstaat die nooit heelde nooit nooit een waarheid weergaf zo ziek dat het ziek wordt &zij zo ziek zij &hij zo ziek hij &ik ik ziek van verlies bijna en huilen van verraad is het dat het godverdomme god bijna

zo spreekt het uit mezelf spreekt het uit de ander in mij en zo lijkt het

ii.
een rondreis langsheen de wonderen der volksunie met
name de nijverheden beschreven in de nationale pers

&zo gaat het door vriend want de treinen rijden niet op tijd de ziekteverzekering kost ons te veel het pensioenstelsel weegt te zwaar de media denken te links de vakbeweging blijft te sterk het subsidiestelsel is te ruim de huizenmarkt te krap de rente te laag de zon te hoog de aarde te rond het water de grond onze tranen dat het duivels &ik ik trap nu mijn voorouders stuk ik ik trap op de dialectiek die maalt in de hoofden van de opstandigen dat ze kapot gaan van de nationaal­conservatieven in het hoofd van de nationaal­federalisten in het hoofd van de liberaal­conservatieven in het hoofd &zij zij leggen politici om —om van te wenen is het en ik word er in het geheel niet zo w0ke van vriend &wij wij kunnen niks wij kunnen niks meer wij kunnen niks

ik heb dat ook zeg je en je verzet je als het maar helpt denk je &ik als iets maar helpt denk ik en zo lijkt het

iii.
een classificatie van een biotoop tenminste
een omgeving van beschreven handeling

ik —ik moet mijzelf de-financieren zwartrijden
zwartkijken al kost het mij een vorm
van aanziensverlies
ontsnappen aan context en kringen waar
ik niet in pas die mij niet verder
helpen maar mij ook niet storen

ik zal mijn lifestyle veredelen

in dit up-and-coming stadsdeel investeren
indien nodig of omdat ik claims verzin
die mijn identiteit dan eindelijk verzekeren
mijzelf buiten verdenking stellen
zal ik en burgerschap vertonen geen
angst voelen noch opwekken
mijn online aankopen zal ik
greenwashen en betere keuzes
maken beter leren omgaan met de werkelijkheid
en alvast
mijn moves optimaliseren binnen
mijn instabiele
levenssfeer