Ik zing als koor mijn atonale kakofonie / welke stemmen van mij zijn met elkaar in harmonie

Zittend op een bankje—vraag ik Bor Ges—: De stemmen in je —> wil je ze horen?
Terug naar 1974, terug naar 1991, terug naar 1966, terug naar 1980 ….
Wie ik was en ontwerd om een ander te worden en die weer te ontzijn.
Wie ik werd door hoe naderen me hebben gehavend, hebben laten
vloeien, hebben gebarricadeerd, hebben gevoed, hebben gebogen tot
en met geknakt

mijn gedicht hebben bedekt met een masker
mijn gezicht hebben verborgen achter een maker

Terug naar 1983, voor het eerst verlaten en voor het eerst zelf niet langer teruggekeerd.
Welke stemmen van mij harmoniëren met welke stemmen van mij?