Labyritmisch manifest, deel I

De rode draad

 

Fig. 1: #RodeBaron – gevierendeeld: op I en IV drie palen van goud op een veld van rood; op I een gouden schildhoofd met een zwarte barensteel; II en III doorsneden van zwart en goud met twee balken omsloten door acht merletten langs de zoom, alles van het een in het ander; over het geheel een leeuw rampant gevierendeeld in zwart en rood.
Fig. 1: #RodeBaron – gevierendeeld: op I en IV drie palen van goud op een veld van rood; op I een gouden schildhoofd met een zwarte barensteel; II en III doorsneden van zwart en goud met twee balken omsloten door acht merletten langs de zoom, alles van het een in het ander; over het geheel een leeuw rampant gevierendeeld in zwart en rood.

 

 

Theseus en Ariadne; Orpheus en Eurydice.

Hades, Persephone,

de Minotaurus en het labyrint: de dwaling. —
Oedipus en zijn moeder; de sfinx; Pares, Helena
en Troje; — ‘t was alles dwaling, op één ding na.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

De rode draad in de strijd tegen de entropie
heet tragedie. In den beginne was het epos,
maar later was het ook geen pret meer.

* * *

Geen wonder, dus, dat iemand
vervolgens de knoop door moest hakken…

 

 

 

 

>