Introdicht

SKUT

… wat is hieraan literair?
Herr R. is wil, taai en taai
Waait Eris hier aan, rilt,
Trilt. Herrie is aanwaai.

… Is hier literair wat aan?
Initieer wartaal: ah, R. is!
A. initieert H. is al waar,
waar hen al irritatie is.

… Wat is literair aan hier?
Win irrealiteit, Sahara,
waterhiaat, iris-inhaler.

…Literair is hier wat aan,
Ariër, wit sanitaire hal.
Iets waaiert raar: nihil.