OVER SKUT

SKUT is een digitaal platform voor literatuur, kritiek en dialoog, dat middels brieven, essays, verhalend proza en poëzie het engagement opzoekt.

In 2018 publiceerde SKUT een kettingbrief over de controverse rond het oorlogsverleden van Lucebert, waarin schrijvers, academici, theatermakers en critici in dialoog traden over de literaire en maatschappelijke consequenties van Luceberts flirt met het nazisme.
In 2019 werd de kettingbrief, aangevuld met essays van o.a. Piet Gerbrandy, Huub Beurskens en Elsbeth Etty, uitgegeven in boekvorm als Door de schaduwen bestormd (Oevers 2019).

Momenteel loopt er op SKUT een nieuwe kettingbrief: ‘Over herdenken’, waarin naar aanleiding van de herdenkingstoespraak van Arnon Grunberg op 4 mei 2020 wordt nagedacht over de betekenis van het herdenken.

Redactie

De leden van de SKUT-redactie leerden elkaar kennen in de hofjes, gangen en zalen die tegenwoordig het domein uitmaken van de faculteit Geesteswetenschappen, te Leiden. Zij zijn:

Yi Fong Au
Tommy van Avermaete
Jessie de Geus
Niels Molenkamp
Lisa te Velde
Sophie van de Bergh (gastredacteur ‘Over herdenken’)

Contact & kopij

Berichten en kopij kunt u versturen naar: redactie[at]tijdschriftskut.nl