Ontstemde opmerkingen

Wij ontvingen van Mr. Franssen, een onzer trouwe lezers, een klaagbrief. Na kort redactioneel overleg hebben wij besloten om de brief ongesaneerd en zonder verder redactioneel commentaar te publiceren, opdat lezers hun eigen oordeel kunnen vellen over de kwestie.

 

MrFranssenOntstemd