Dialogische recensie: Arnon Grunberg – Als ze het over Marokkanen hebben

“En dat is het probleem met Grunbergs 4 mei-voordracht. Zij leunt op een ervaring van de traumatische herontdekking van de geschiedenis die nog bleek te bestaan, die buiten de grenzen van de burgerlijke subjectiviteit aan het rotten en het broeien was. Een geschiedenis die wel bestond, maar waarvoor Grunberg zich niet heeft geïnteresseerd.” In reactie op Benjamin Schoonenberg geeft Pablo Kattenberg de voorzet aan een historisch-materialistische kritiek van Grunbergs 4 mei-voordracht, en de Nederlandse literatuur in het algemeen.