Geautomatiseerde Werken


Op een zondag, in den jare 30 onzes Nieuwen Elektronischen Bewinds, wilde Tars in studentenkamer B.23.10, in wijk 45 van kwartier XA, gereserveerd voor de afdeling Dogmatische Programmatuur, gaan slapen. Was de christelijke jaartelling nog gangbaar geweest, was de Europees continentale geografie nog toegestaan, zou Tars zijn gaan slapen in een Leidse nieuwbouwwijk voor studenten, in den jare 2083 onzes Heeren, maar er was allang geen heer meer, laat staan Nederland.