Ik zing als koor mijn atonale kakofonie / welke stemmen van mij zijn met elkaar in harmonie

Zittend op een bankje -vraag ik Bor Ges-: De stemmen in je –> wil je ze horen?
Terug naar 1974, terug naar 1991, terug naar 1966, terug naar 1980 ….
Wie ik was en ontwerd om een ander te worden en die weer te ontzijn.
Wie ik werd door hoe naderen me hebben gehavend, hebben laten
vloeien, hebben gebarricadeerd, hebben gevoed, hebben gebogen tot
en met geknakt

mijn gedicht hebben bedekt met een masker
mijn gezicht hebben verborgen achter een maker

Terug naar 1983, voor het eerst verlaten en voor het eerst zelf niet langer teruggekeerd.
Welke stemmen van mij harmoniëren met welke stemmen van mij?

 

 

 

 

 

 


Rob H. Bekker debuteerde als dichter in 1988 met Later bij Uitgeverij De Beuk. Zijn laatst verschenen bundel is Kruisigingen bij Uitgeverij IJzer, in 2002, veel gedichten daaruit verschenen in de jaren ’90 in Tirade en De Zingende Zaag. Vanaf 1997 publiceerde hij zijn teksten op de cd’s van de band Zimihc, momenteel wordt album zes voorbereid onder de werktitel Hout en Steen. Maar de meeste onbetaalde uren van deze taalarbeider gaan sinds 1986 zitten in het eenmanstijdschrift Saaie Berichten. Van 1992 tot in 1999 schreef hij samen met Frans-Willem Korsten aan BenK, een verzameling teksten en tekeningen in de geest van Oulipo of Daniil Charms. Van het bovenstaande kan een mens niet eten dus tussendoor werkt RHB al 33 jaar als taalarbeider en pedagoog op Ithaka internationale schakelklassen in Utrecht.