Denkend zien, ziende denken. Deel 2

Welke wenken zouden er uit kunnen gaan van de mystieke voorstellingswereld van de Iyyun-kring? Allereerst: een andere benadering van kleur, tint, lichtval, schijnsel. De tweede: we kunnen niet buiten het zien überhaupt treden. Maar we kunnen ons zien wel in een ander licht be-zien.

Denkend zien, ziende denken. Deel 1

In mijn bijdrage wil ik ingaan op de vraag wat ‘zien’ behelst. Wat is ‘zien’ eigenlijk? Is zien een vorm van denken? Of juist omgekeerd, is denken een vorm van zien? Om op deze vragen beter in te kunnen gaan, wil ik iets vertellen over een mysterieuze mystieke stroming uit de Middeleeuwse joodse kabbala, de zogenaamde Iyyun-kring.