titelloos

Wat ik wil is een kort en illusieloos bestaan, maar op de keper beschouwd loopt dat

uit op een fiasco – of liever gezegd fiasco’s, meervoud. Ik heb dat vooral aan mijzelf

te danken en mijn gedichten zijn dan ook een ode aan mij en aan mijn scherven: