IDEOLOGISCHE KOLONISERING


Van rif naar .gif – dat is de stap in het proces om naar een letterlijke concretisering van revisie te komen. Door het schrijfproces vast te leggen in beelden is het zowel voor maker als lezer mogelijk om het proces dat ten grondslag aan het gedicht ligt te volgen.

Boekrecensie – Oorsprong en vrijheid van G. T. M. Visser

Hoewel Visser niet teruggrijpt op ‘een autoriteit’ om zijn betoog kracht bij te zetten, lijkt hij toch veelvuldig een autoriteit te moeten accepteren: ‘de volte van het leven zelf’. Een raadsel dat zich terugtrekt bij elke poging die we ondernemen om het te benaderen. In hoeverre leunt de filosofie dan niet te sterk op de autoriteit van het leven dat zich aandient als een raadsel en blijft de filosofie zelf met een (betekenis-) leegte achter?

Denkend zien, ziende denken. Deel 2

Welke wenken zouden er uit kunnen gaan van de mystieke voorstellingswereld van de Iyyun-kring? Allereerst: een andere benadering van kleur, tint, lichtval, schijnsel. De tweede: we kunnen niet buiten het zien überhaupt treden. Maar we kunnen ons zien wel in een ander licht be-zien.