De oorlogsmisdadiger of de profeet: welke zwijger spreekt?

Laten we beginnen bij die interpretatie. Poëzie herlezen tegen de achtergrond van een verzwegen oorlogsverleden betekent niet dat je die gezochte thematiek op eender welk gedicht kan projecteren. De tekst zelf moet uitnodigen tot zo’n (nieuwe) lezing. Voor ‘aan…’ is dat het geval.

Zitten op een bankje

Als u het mij toestaat, presenteer ik u hier op dit symposium over Lucebert in ongeveer 20 minuten een kleine associatieve beschouwing op Door de schaduwen bestormd. Ik zeg ‘associaties’, omdat ik niet wetenschappelijk en systematisch te werk ga, maar mij laat leiden door een intuïtie die ogenschijnlijk losstaande zaken met elkaar verbindt. Deze associaties werken voor mij verhelderend als ik Lucebert lees, en lees over Lucebert.

IDEOLOGISCHE KOLONISERING


Van rif naar .gif – dat is de stap in het proces om naar een letterlijke concretisering van revisie te komen. Door het schrijfproces vast te leggen in beelden is het zowel voor maker als lezer mogelijk om het proces dat ten grondslag aan het gedicht ligt te volgen.