IDEOLOGISCHE KOLONISERING


Van rif naar .gif – dat is de stap in het proces om naar een letterlijke concretisering van revisie te komen. Door het schrijfproces vast te leggen in beelden is het zowel voor maker als lezer mogelijk om het proces dat ten grondslag aan het gedicht ligt te volgen.

IV (5:14)

.gifgedicht


Ik had een mens willen maken uit wrok.
Ik had van mezelf een Baltimore willen maken.
Ik had van mezelf een naadloos portret willen maken.

Geautomatiseerde Werken


Op een zondag, in den jare 30 onzes Nieuwen Elektronischen Bewinds, wilde Tars in studentenkamer B.23.10, in wijk 45 van kwartier XA, gereserveerd voor de afdeling Dogmatische Programmatuur, gaan slapen. Was de christelijke jaartelling nog gangbaar geweest, was de Europees continentale geografie nog toegestaan, zou Tars zijn gaan slapen in een Leidse nieuwbouwwijk voor studenten, in den jare 2083 onzes Heeren, maar er was allang geen heer meer, laat staan Nederland.