De achterkant van beelden is code

geborgen in techniek roept Cyber ons en wij luisteren, we kijken in onze handpalm en lezen de vrome voorschriften in code, de reductie overtuigt, het tuig buigt naar een kant waar je nieuw bent, niets weet je ervan maar je hebt het gehaald, opgetild door mooie woorden

Boekrecensie – Oorsprong en vrijheid van G. T. M. Visser

Hoewel Visser niet teruggrijpt op ‘een autoriteit’ om zijn betoog kracht bij te zetten, lijkt hij toch veelvuldig een autoriteit te moeten accepteren: ‘de volte van het leven zelf’. Een raadsel dat zich terugtrekt bij elke poging die we ondernemen om het te benaderen. In hoeverre leunt de filosofie dan niet te sterk op de autoriteit van het leven dat zich aandient als een raadsel en blijft de filosofie zelf met een (betekenis-) leegte achter?