Open brief aan donoren & lezers

SKUT stelt zich nu 24/7 open voor uw bijdrage: verhalen, gedichten, essays, beeld- & geluidsmateriaal, en alle tussenvormen en experimenten die u zich maar kan bedenken.

Stuur in naar: kopij@tijdschriftSKUT.nl

Sonnet II


er is weer eens werk van wie doet er niet toe

(te zien in de hippe galerie je weet maar nooit) –

door critici tot in de haarvaten uitgevlooid

– het publiek is bij eerste aanblik al moe –